Turniej Jednego Opowiadania

Teksty poetyckie uczestników częstochowskich Turniejów Jednego Opowiadania wydano w postaci drukowanej antologii. To pierwszy tom w wersji papierowej. Publikację wydało Koło Literackie „Anafora”.

(Visited 15 times, 1 visits today)

Zobacz także: