W symbiozie z Tadeuszem Gierymskim

Z rąk Arkadiusza Frani otrzymaliśmy (wiosną 2024) nową, kolejną ważną książkę – tym razem poświęconą Tadeuszowi Gierymskiemu. Autor tekstu krytycznoliterackiego daje się prowadzić poecie przez teksty zapisane w „wierszach, prozach, notatkach, wywiadach i w prawdziwych przyśnieniach”. Szczególny jest ten dialog dwóch (nie)częstochowian z krwi i kości…

(Visited 48 times, 1 visits today)

Zobacz także: