Warto się zmierzyć z przemocą

Do 10 grudnia czyli Dnia Praw Człowieka potrwa kampania społeczna przeciwko przemocy. Na problem przemocy i to przez cały rok otwarte są m.in. Centrum Interwencji Kryzysowej i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.  -To jest szybkie narzędzie, które stosuje wiele krajów. Możemy w dwie minuty uzyskać diagnozę jak się ma nasza relacja z innymi osobami. Chodzi o przemocometr. A warto podkreślić, że rocznie w Polsce wskutek przemocy życie traci blisko 500 kobiet – wyjaśnia Agata Wierny, pełnomocniczka Prezydenta Miasta ds. równych szans. A czy w Częstochowie zakładanych jest coraz więcej niebieskich kart?

(Visited 38 times, 1 visits today)

Zobacz także: