Wf z Norwidem

W ramach klubowego projektu „Aktywna Szkoła” siatkarze pierwszoligowego Norwida Częstochowa poprowadzili zajęcia z wychowania fizycznego z uczniami Katolickiej Szkoły Podstawowej
im. Królowej Jadwigi.

(Visited 31 times, 1 visits today)

Zobacz także: