Wrażliwi na słowa

Po raz 33 dzieci ze szkół podstawowych wzięły udział w spotkaniu z poezją i prozą „Wrażliwość na słowa”. W sumie 50 uczestników.

(Visited 41 times, 1 visits today)

Zobacz także: