Wspominamy Zygmunta Rolata

19 maja w wieku 93 lat zmarł Zygmunt Rolat, prezydent Światowego Stowarzyszenia Żydów Częstochowian i Ich Potomków. Odszedł Honorowy Obywatel Częstochowy, inicjator Światowego Zjazd Związku Żydów Częstochowian. Człowiek, który wspierał finansowo wiele inicjatyw m.in. działania mające na celu zbliżenie młodzieży żydowskiej i polskiej w Częstochowie. Darczyńca Muzeum Polin Historii Żydów Polskich. Z Alonem Goldmanem, przewodniczącym Związku Żydów Częstochowian w Izraelu wspominamy tego niezwykłego człowieka.

(Visited 36 times, 1 visits today)

Zobacz także: