Wszystko z miłości

Lead: Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie pokazuje niezwykłą wystawę. W roli głównej są konie, prezentowane na fotografiach, obrazach, w rzeźbach… O wystawie mówi Anna Paleczek-Szumlas, dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie.

(Visited 525 times, 1 visits today)

Zobacz także: