Z Biblią w ręku

23 lutego mija termin zgłaszania prac do XXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. Organizatorem konkursu jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. W tym roku uczniowie zaproszeni są do uważnej lektury Księgi Sędziów oraz Dziejów Apostolskich. Gościem Telewizji Orion jest Izabela Tyras, przewodnicząca częstochowskiego oddziału Katolickiego Stow. Civitas Christiana.

(Visited 56 times, 1 visits today)

Zobacz także: