Złote maski rozdane

Corocznie, z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, przyznawana jest nagroda teatralna Złote Maski, za szczególne osiągnięcia artystyczne w zakresie sztuki teatralnej.

(Visited 23 times, 1 visits today)

Zobacz także: