Zmiany w magistracie

Od początku lutego w Urzędzie Miasta nastąpiły pewne zmiany organizacyjne, które mają na celu optymalizację zadań w niektórych obszarach działań administracji samorządowej.

(Visited 50 times, 1 visits today)

Zobacz także: