Daje sobie miesiąc czasu

Jakub Sikora p.o. dyr. Częstochowskiej Organizacji Turystycznej, a jeszcze do niedawna przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Częstochowy.
Czy ten awans to przypadek? -Myslę że ciężka pracą i dążenie do celu od angażując się w wiele wydarzeń społecznych w naszym mieście – wyjaśnia gość Sieci.
W wywiadzie zastanawiamy się czy CzOT realizując promocję miasta nie będzie trochę wyręczał Wydziału Promocji Urzędu Miasta. -To wszystko będziemy robić z Wydziałem Promocji- dodaje Jakub Sikora.

(Visited 325 times, 1 visits today)

Zobacz także: