Przejezdność będzie do końca tego roku

Dzisiaj Sieci rozmawiamy o problemach nie tylko finansowych częstochowskiego samorządu, nie zawinionych z własnej winy. Piotra Grzybowskiego, z-cę prezydenta Częstochowy pytamy m.in. o OZE, czy będą dotacje czy pożyczki, jak miasto szuka oszczędności energetycznych, o braku umowy na dostawy prądu oraz o niedoszacowanej oświacie, na którą brakuje 170 mln zł, a rząd jeszcze zmniejszył dofinansowanie o kolejne 2 mln zł.

(Visited 95 times, 1 visits today)

Zobacz także: