Pandemia pozostawiła ślad

Pandemia pozostawiła ogromy dług zdrowotny, także w sferze psychicznej, niestety także wśród dzieci i młodzieży.

(Visited 41 times, 1 visits today)

Zobacz także: