Rehabilitacja CPDNiJR

Rodzice alarmują nas, że ich dzieci, które korzystały z rehabilitacji w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie przy ul. Jasnogórskiej w Częstochowie, od 1 kwietnia nie mają takiej możliwości. Według rodziców brak rehabilitacji oznacza pogorszenie zdrowia ich dzieci

(Visited 33 times, 1 visits today)

Zobacz także: