Umański: Nadal pomagamy nie tylko Ukrainie

Gdy tylko rozpoczęła się wojna od razu uruchomiliśmy pomoc dla walczącej Ukrainy, nasze działania cały czas kontynuujemy, nie zapominamy także o naszych rodakach mieszkających na Litwie i Białorusi – mówi nasz gość ksiądz Ryszard Umański prezes Towarzystwa Patriotycznego „Kresy”.

(Visited 146 times, 1 visits today)

Zobacz także: