Wybuchy i roboty w SP 29

Jadwiga Andegaweńska, żona polskiego króla Władysława Jagiełły, a od 1997 roku święta, jest iście świetlaną i wyróżniającą się postacią wśród monarchów państwa Polskiego. Podobnie może się czuć Szkoła Podstawowa nr 29, na tle innych placówek oświatowych w Częstochowie, która specjalnie dla przedszkolaków zorganizowała dni otwarte.

(Visited 187 times, 1 visits today)

Zobacz także: