Pomagają i Polakom i Ukraińcom

Pomagamy nie tylko uchodźcom z Ukrainy, ale przede wszystkim naszym mieszkańcom, którzy są w złej sytuacji materialno-bytowej – powiedziała nam Arleta Kasztelan szefowa PCK w Częstochowie.

(Visited 20 times, 1 visits today)

Zobacz także: