Tablica na Kościuszki

Częstochowę odwiedziła grupa izrealskich przewodników. W programie kilkudniowej wizyty ujęto m. in zwiedzanie Muzeum Żydów Częstochowian, czy spacer po terenach dawnego getta. Jednym z punktów było też odsłąnięcie tablicy upamiętniającej mieszkańców kamniecy przy al. Kościuszki 14

(Visited 97 times, 1 visits today)

Zobacz także: